Tag Archives: – Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Ngành nghề chính)

07Th9/19

CÔNG TY CỔ PHẦN EGGKON

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN EGGKON 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : EGGKON JSC 2. Mã số Thuế : 0108866323 3. Địa chỉ trụ sở : 7/97 đườngRead More…

07Th9/19

CÔNG TY TNHH THANH QUANG NHA MÂN

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH THANH QUANG NHA MÂN 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 1402127590 3. Địa chỉ trụ sở : Tổ 1,Read More…

07Th9/19

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐỨC KHẢM

Tên Doanh Nghiệp : DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐỨC KHẢM 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 2400869503 3. Địa chỉ trụ sở : ThônRead More…

07Th9/19

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THẮNG THẠO

Tên Doanh Nghiệp : DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THẮNG THẠO 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 0801293710 3. Địa chỉ trụ sở : ThônRead More…

07Th9/19

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM THÚY HD

Tên Doanh Nghiệp : DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM THÚY HD 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 0801293132 3. Địa chỉ trụ sở :Read More…

07Th9/19

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM LINH TUYÊN QUANG

Tên Doanh Nghiệp : DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM LINH TUYÊN QUANG 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 5000868349 3. Địa chỉ trụ sởRead More…