VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY, CHÍNH QUYỀN HUYỆN TÂY HÒA

Tên Doanh Nghiệp : VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY, CHÍNH QUYỀN HUYỆN TÂY HÒA
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 4401060807
3. Địa chỉ trụ sở : Khu phố Phú Thứ, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 07/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ HĐND – UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

Tên Doanh Nghiệp : VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ HĐND – UBND HUYỆN CHÂU THÀNH
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 2100642565
3. Địa chỉ trụ sở : Số 18, đường 3/2, Khóm 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 13/12/2018
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Lê Văn Nhiên
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TỈNH ỦY NINH THUẬN

Tên Doanh Nghiệp : TỈNH ỦY NINH THUẬN
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 4500628512
3. Địa chỉ trụ sở : 04-Hùng Vương, Phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 26/12/2018
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

Tên Doanh Nghiệp : ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 1101900270
3. Địa chỉ trụ sở : 49 Trương Định, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 05/12/2018
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG

Tên Doanh Nghiệp : CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 6300309431
3. Địa chỉ trụ sở : số 29, Võ Văn Kiệt, Phư, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 04/12/2018
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Phan Văn Chính
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook