TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HOẰNG ĐỨC

Tên Doanh Nghiệp : TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HOẰNG ĐỨC
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 2802643506
3. Địa chỉ trụ sở : xã Hoằng Đức, Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 25/03/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PĂH

Tên Doanh Nghiệp : VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PĂH
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 5901116087
3. Địa chỉ trụ sở : tt Phú Hòa, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 05/04/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội (Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

PHONG DÂN TÔÊC HUYÊÊN IA GRAI

Tên Doanh Nghiệp : PHONG DÂN TÔÊC HUYÊÊN IA GRAI
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 5901115647
3. Địa chỉ trụ sở : TT Ia Kha, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 29/03/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội (Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

THANH TRA HUYỆN

Tên Doanh Nghiệp : THANH TRA HUYỆN
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 4800911432
3. Địa chỉ trụ sở : Tổ dân phố 1, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 01/04/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ SƠN LA

Tên Doanh Nghiệp : CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ SƠN LA
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 5500581344
3. Địa chỉ trụ sở : Tổ 2, Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 29/03/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội (Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook