TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN MINH HÓA

Tên Doanh Nghiệp : TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN MINH HÓA
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 3101065471
3. Địa chỉ trụ sở : Tiểu khu 7, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 09/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Đinh Tuấn Anh
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH NAM ĐỊNH

Tên Doanh Nghiệp : TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH NAM ĐỊNH
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 0601174473
3. Địa chỉ trụ sở : Số 31 Đường Vị Xuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 14/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

PHÒNG NỘI VỤ

Tên Doanh Nghiệp : PHÒNG NỘI VỤ
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 2500622901
3. Địa chỉ trụ sở : TDP Lạc Kiều-TT Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 18/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Dương Văn Sản
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

CƠ QUAN KIỂM TRA – THANH TRA HUYỆN YÊN BÌNH

Tên Doanh Nghiệp : CƠ QUAN KIỂM TRA – THANH TRA HUYỆN YÊN BÌNH
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 5200897146
3. Địa chỉ trụ sở : tổ 10, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 11/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Dương Mạnh Hùng
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

CƠ QUAN TỔ CHỨC – NỘI VỤ HUYỆN YÊN BÌNH

Tên Doanh Nghiệp : CƠ QUAN TỔ CHỨC – NỘI VỤ HUYỆN YÊN BÌNH
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 5200897139
3. Địa chỉ trụ sở : tổ 10, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 11/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Vũ Thị Linh Nhâm
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook