Tag Archives: ngày thành lập công ty 25/07/2019

07Th9/19

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP YÊN THỊNH

Tên Doanh Nghiệp : HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP YÊN THỊNH 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 4601542212 3. Địa chỉ trụ sởRead More…

07Th9/19

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI AN BÌNH

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI AN BÌNH 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : ANBICO., JSC 2. Mã số Thuế : 5400509545Read More…

07Th9/19

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP VĂN HÁN

Tên Doanh Nghiệp : HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP VĂN HÁN 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : HTX VĂN HÁN 2. Mã số Thuế : 4601542188 3. ĐịaRead More…

07Th9/19

CÔNG TY TNHH HÀO HÙNG GIA

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH HÀO HÙNG GIA 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : HHG 2. Mã số Thuế : 4601542195 3. Địa chỉ trụ sở : xóm ĐồngRead More…

07Th9/19

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP- CHẾ BIẾN CHÈ THANH ĐỨC

Tên Doanh Nghiệp : HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP- CHẾ BIẾN CHÈ THANH ĐỨC 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 2901991127 3. Địa chỉ trụ sởRead More…

07Th9/19

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ÁI LINH HOÀ BÌNH

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ÁI LINH HOÀ BÌNH 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : CÔNG TY TNHH SX&TM ÁI LINH HOÀ BÌNH 2.Read More…