TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TƯ NGHĨA

Tên Doanh Nghiệp : TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TƯ NGHĨA
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 4300832694
3. Địa chỉ trụ sở : Tổ dân phố 4, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 21/02/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Huỳnh Ngọc Quận
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂY SƠN

Tên Doanh Nghiệp : TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂY SƠN
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 4101538708
3. Địa chỉ trụ sở : 43 Quang Trung, Thị trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 01/03/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÚ THIỆN

Tên Doanh Nghiệp : TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÚ THIỆN
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 5901112910
3. Địa chỉ trụ sở : Tổ dân phố 4, Thị Trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 28/02/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Phan Văn Vinh
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN KIM THÀNH

Tên Doanh Nghiệp : TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN KIM THÀNH
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 0801280260
3. Địa chỉ trụ sở : 127, Quốc Lộ 5, Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 22/02/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN KBANG

Tên Doanh Nghiệp : TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN KBANG
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 5901112815
3. Địa chỉ trụ sở : Đường Trần Hưng Đạo – Tổ DP 10, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 27/02/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook