TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TP LAI CHÂU

Tên Doanh Nghiệp : TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TP LAI CHÂU
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 6200100570
3. Địa chỉ trụ sở : Tổ 12 Phường Đoàn Kết – Thành phố Lai Châu, Phường Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 11/12/2018
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TRỰC NINH

Tên Doanh Nghiệp : TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TRỰC NINH
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 0601172324
3. Địa chỉ trụ sở : TT Cổ Lễ, Thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 27/12/2018
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÚ LỘC

Tên Doanh Nghiệp : TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÚ LỘC
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 3301638391
3. Địa chỉ trụ sở : Thị Trấn Phú Lộc, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên – Huế, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 05/12/2018
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Hoàng Phi Cường
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

Tên Doanh Nghiệp : TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 1101901355
3. Địa chỉ trụ sở : Khu phố 4, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 12/12/2018
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂN YÊN

Tên Doanh Nghiệp : TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂN YÊN
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 2400855719
3. Địa chỉ trụ sở : Số 59a đường Cầu Vồng, Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 27/12/2018
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook