HỘI NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN PHÚ QUÝ

Tên Doanh Nghiệp : HỘI NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN PHÚ QUÝ
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 3401183067
3. Địa chỉ trụ sở : số 237 Hùng Vương, thôn Quý Thạnh, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 13/02/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN MỎ CÀY NAM

Tên Doanh Nghiệp : TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN MỎ CÀY NAM
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 1301069991
3. Địa chỉ trụ sở : Khu phố 2, Thị trấn Mỏ Cày, , Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 14/02/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Nguyễn Minh Thảo
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH NAM ĐỊNH

Tên Doanh Nghiệp : TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH NAM ĐỊNH
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 0601174473
3. Địa chỉ trụ sở : Số 31 Đường Vị Xuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 14/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

CƠ QUAN KIỂM TRA – THANH TRA HUYỆN YÊN BÌNH

Tên Doanh Nghiệp : CƠ QUAN KIỂM TRA – THANH TRA HUYỆN YÊN BÌNH
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 5200897146
3. Địa chỉ trụ sở : tổ 10, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 11/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Dương Mạnh Hùng
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

CƠ QUAN TỔ CHỨC – NỘI VỤ HUYỆN YÊN BÌNH

Tên Doanh Nghiệp : CƠ QUAN TỔ CHỨC – NỘI VỤ HUYỆN YÊN BÌNH
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 5200897139
3. Địa chỉ trụ sở : tổ 10, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 11/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Vũ Thị Linh Nhâm
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook