CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 0315545712
3. Địa chỉ trụ sở : KP6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 06/03/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH AN GIANG

Tên Doanh Nghiệp : ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH AN GIANG
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 1602092313
3. Địa chỉ trụ sở : Số 37 Lê hồng Phong, Phường Mỹ Bình, T, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 16/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT HUYỆN NAM TRÀ MY

Tên Doanh Nghiệp : TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT HUYỆN NAM TRÀ MY
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 4001169623
3. Địa chỉ trụ sở : Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 11/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT NAM TRÀ MY

Tên Doanh Nghiệp : TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT NAM TRÀ MY
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 4001169616
3. Địa chỉ trụ sở : Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 11/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT NAM TRÀ MY

Tên Doanh Nghiệp : TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT NAM TRÀ MY
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 4001169609
3. Địa chỉ trụ sở : Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 11/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook